Nyheter

Piler på treverk

Veileder for renovasjon

Denne veilederen skal være til hjelp for huseiere, husholdninger og ansatte i våre syv eierkommuner.
Barn spiser is på stranden

Storpakninger redder sommerens issalg

Mens en kjøligere forsommer gjorde at vi har kjøpt mindre småis, fyller vi i stedet fryseren hjemme med multipakker og isbokser. Det kan gi en uventet miljøgevinst.