Store problemer enkelte steder Våre renovatører sliter mange steder med å nå fram til avfallet om dagen. Både veier og områdene rundt avfallsutstyret er stedvis uframkommelige. Vi oppfordrer alle til å strø rundt sine avfallsbeholdere - ellers har vi ikke mulighet til å tømme utstyret.
Nyheter
Regulering Stegen kartutsnitt

Varsel om planoppstart i Askim kommune, Gbnr. 57/2 m.fl.

Detaljregulering for Stegen avfallsanlegg

Planarbeidet har som formål å sikre en hensiktsmessig videreutvikling av avfallsanlegget innenfor rammene gitt i Fylkesmannens tillatelse for anlegget. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at deler av dagens avfallssortering og omlasting kan foregå innendørs, slik at arbeidsmiljø og nærmiljø forbedres. Planarbeidet vil også legge til rette for bedret framkommelighet og logistikk på anlegget.

Les mer...
Glatt vei

Store problemer enkelte steder

Våre renovatører sliter mange steder med å nå fram til avfallet om dagen. Både veier og områdene rundt avfallsutstyret er stedvis uframkommelige. Vi oppfordrer alle til å strø rundt sine avfallsbeholdere - ellers har vi ikke mulighet til å tømme utstyret.

Streik som berører driften ved Stegen Avfallsanlegg, Askim

Ansatte i forbund tilknyttet LO, Unio og YS er tatt ut i politisk streik onsdag 28. januar. I respekt for arbeidslivets spilleregler velger vi å stenge IØRs drift ved Stegen avfallsanlegg onsdag 28. januar i tiden 14.00 – 16.00. Dette innebærer at mottak av husholdningsavfall til gjenvinningsstasjon/deponi og alt (husholdning/næring)farlig avfall blir stengt under streiken.