Nyheter
f423hytte_stor

- vi kildesorterer på hytta også

Hytterenovasjon 2015 - oppstart uke 12

Påske og vår nærmer seg, og vi er klare for å starte hytterenovasjonen fra uke 12. Videre er vi glade for at vi fra i år kan tilby en utvidet hytterenovasjon - til samme pris som tidligere. Tilbudet forutsetter god framkommelighet i vintersesongen. Les mer om dette i hyttekalenderen.

Les mer...
Plastsekk med vareprøve til inspirasjon til bedre kildesortering

Avfallstømming i vinterferien

Er du av dem som får hentet avfallet på torsdager ? Da har du denne uken også henting av plastemballasje og glass-/metallemballasje. Husk å sette ut plastemballasjesekken før du reiser på ferie. Glemmer du det kan du sette ut flere neste måned.

Miljøsertifisering

Vi besto miljøkontrollen

I fem år har Indre Østfold Renovasjon vært miljøsertifisert, og godkjent i forhold til ISO 14001. Det vil si at vi har et sertifikat som viser at vi kontinuerlig jobber systematisk og godt i forhold til å ta hensyn til det ytre miljøet i den daglige driften.

Hvert år revideres systemet av Teknologisk Institutt, og forrige uke fikk vi nok en gang konstatert at vi jobber på den riktige måten.