Nyheter

Radio på stol i naturen

Din gamle FM-radio kan få nytt liv

FM nettet er på vei til og slukkes og mange har allerede byttet ut FM radioen med DAB radio. Men hva skal du gjøre med den gamle FM radioen som fortsatt fungerer?
Nedgravde løsninger 5 dunker på rad

Nedgravde løsninger

Indre Østfold Renovasjon oppfordrer til bruk av nedgravde løsninger som en del av den kommunale renovasjonsordningen i Indre Østfold der det er hensiktsmessig.