Nyheter

Glass 1

Glasscontainere blir fjernet i uke 33

Glass og metall emballasje hentes hjemme hos husholdningene i Indre Østfold. Noen felles store containere for glass har, i en overgangsperiode, blitt stående. Disse containere blir fjernet i løpet av ...
Olje

Levering av tom oljetank til IØR

Ved levering av tom oljetank må du levere et bevis på at tanken er tømt og rengjort. Dette sertifikatet får du fra firmaet som rengjør og renser tanken.