Nyheter

Pose hvor teksten vises

Mangler du poser og sekker?

Hvis du trenger flere poser til matavfall eller sekker til plastemballasje eller matavfall, kan du sette en beskjed på matdunken inne i kildesorteringsskapet om hva du trenger. Pass på at den festes g...
Asbest 3

Rutiner ved mottak av asbest

All asbest skal være godt emballert ved ankomst Stegen avfallsanlegg, og detaljerte instrukser for dette beskrives nærmere i den videre teksten. Innånding av asbestfibre kan være kreftfremkallende. Vi...