Nyheter

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Småelektrisk

Småelektrisk, også kalt EE-avfall, er alt elektrisk og elektronisk avfall er alt som trenger strøm eller batteri for å virke. Til og med blinkesko er EE-avfall.
Nyttutstyr2

Utskifting av kildesorteringsskap på felles oppstillingsplasser

Vi gjør noen endringer i utstyret på steder hvor det er felles oppstillingsplasser.