Nyheter

Avfallspyramide 2

Deponi

Helt nederst på ressurspyramiden står «deponering». Det betyr å kaste avfallet på fylling. Vi ønsker å ha så lite avfall som mulig på et deponi.
bilde av rød boks med innhold

Stadig større mengder blir levert inn til Miljøbilen

Vårkampanjen for innsamling av farlig avfall og mindre elektrisk avfall er over for lengst, og Miljøbilen gjør seg snart klar for høstruten. Vi ser at det er stadig økende mengder med farlig avfall so...