Nyheter
Toeybleier-mest-miljoevennlig_articlefull

Tilskudd til kjøp av tøybleier

Som et avfallsreduserende tiltak har styret i Indre Østfold Renovasjon  en tilskuddsordning til kjøp av tøybleier for innbyggerne i Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad, Skiptvet og Marker. Det gis et engangstilskudd på kr.500,- pr. bleiebarn til familier som bidrar til avfallsreduksjon ved kjøp av tøybleier.

Les mer...
Emballasje 10

Skyll, brett og stapp

Drikkekartonger kan være god butikk både for deg og miljøet. ”Hvert år trekkes det på landsbasis ut 120 premier på 10.000 kroner og 4 premier på 100.000 kroner – til sammen 1,6 millioner kroner i Returkartonglotteriet ”, forteller Wenche Nielsen ved Indre Østfold Renovasjon. ”Jubelen står i taket hos oss hver gang det er en av våre abonnenter som blir trukket ut”.

Ny bil med bemanning[1]

Miljøbilen er i rute

Har det samlet seg mindre mengder farlig avfall, lyspærer, batterier osv etter en lang sommer ? Miljøbilen kjører i Indre Østfold i dagene framover. På i alt 20 steder kan du få levert dette. Sjekk reiseruten for å finne ditt nærmeste stoppested:

Reiserute