Nyheter
1

- gode resultater på benchmarking

Indre Østfold Renovasjon i godt selskap

Annen hvert år gjennomføres en benchmarking – en sammenligning – mellom nesten alle interkommunale og kommunale renovasjonsselskap i Norge. Dette er for å se hva man er spesielt gode på, hvor man kan bli bedre og hva man kan lære av andre. Denne gangen deltok i alt 27 selskap.

For Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) ble middels eller bedre enn middels resultatet på 4 av 7 resultatområder, og på området kundetilfredshet var vi av de beste.

Les mer...
Kalender 2015

Avfallskalender for 2015 er underveis

I disse dager leverer renovatørene ut avfallskalenderen for 2015. Dere vil finne dem enten i kildeskapet eller i postkassa.

Elg

Slakteavfall fra jakta

Vi er midt i jaktsesongen og får enkelte spørsmål om slakteavfall fra storvilt. IØR mottar ikke slakteavfall, men anbefaler i stedet at jegere tar kontakt med Norsk Protein.