Nyheter

Karine Bogsti, Sirkula

En liten vask holder lukt og larver på avstand

Sommeren er over for denne gangen, men vi har så langt hatt en varm høst. Her følger noen enkle råd for å unngå lukt og andre problemer når avfallet står i sol og varme.
Farlig avfall diverse

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.