green in grass

Historie

15. mars 2012

Indre Østfold Renovasjon ble etablert i 1975 med Askim kommune som vertskap. I startfasen 1975 – 1976 var det bare Askim kommune som leverte avfall på Stegen.

Eiermerke 2014

Næringsrenovasjon

15. mars 2012

IØR har som oppgave å håndtere husholdningsavfall. Det finnes ulike avfallsaktører som håndterer næringslivsavfall.