www.iorenovasjon.no

Nyttutstyr2

Utskifting av kildeskap til beholdere

Vi gjør endringer i vårt utstyr på steder hvor det er felles oppstillingsplasser, dvs. to eller flere abonnenter. Her vil kildeskapet bli byttet ut til 140L mat og 140L glass/metall uten ytterligere varsel. Dette vil også kunne medføre at beholderne ev. kan stå på hver sin side av veien eller på hver sin side av hekken. Ytterligere info under.

For enkelthusstander blir det foreløpig ingen endringer, med mindre de ønsker mer kapasitet til matavfall og papiravfall.
- 140L til restavfall
- 140L til papir ev. 240L papir etter behov
- 140L til matavfall
- 140L til glass/metall
- sekk til plastemballasje

På steder med tilnærmet felles oppstillingsplass, vil det kunne bli endringer:

Typisk er dette steder med to, tre, fire eller flere abonnenter som alle har hvert sitt standardsett. I forbindelse med nye abonnenter eller vedlikehold, setter vi ikke ut kildeskap.

Vi vil derimot sette ut beholdere for matavfall og beholdere for glass- og metallemballasje.

  • Et sted med to eller tre abonnenter får en 140L til matavfall og en 140L til glass- og metallemballasje.

  • Et sted med fire til seks abonnenter får en 140L til matavfall og en 240L til glass- og metallemballasje.

  • Et sted med syv til ni abonnenter får en 240L til matavfall og 2x 240L til glass- og metallemballasje.

Ved behov kan dere som kunder får ytterlige utstyr.

Ta kontakt med oss på e-post eller tlf: 69 88 79 50, så finner vi en løsning sammen.