www.iorenovasjon.no

green

Tydeligere skille næring og privat

Som følge av at gjenbruksstasjonen i hovedsak finansieres av renovasjonsavgift for privathusholdning, skal næringskunder belastes i henhold til gjeldende priser for næringsdrivende.
Indre Østfold Renovasjon registrerer at mange næringskunder ikke følger de gitte anvisninger om dette, og vi vil fra 01.01.2013 skjerpe praksisen.

Dette vil innebære følgende:

Vår definisjon av næringskunder vil ta utgangspunkt i: bruk av firmabil, mengde avfall, frekvens på levering osv.

Betalings-/kundeforhold. Næringskunder med gjeldende avtale hos Retura Østfold AS får ettersendt faktura, kunder med leveranser av mindre størrelse betaler kontant i vekta ved levering.

Les mer om den skjerpede praksisen her