www.iorenovasjon.no

Toeybleier-mest-miljoevennlig_articlefull

Tilskudd til kjøp av tøybleier

Som et avfallsreduserende tiltak har Indre Østfold Renovasjon en tilskuddsordning til kjøp av tøybleier for innbyggerne i Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad, Skiptvet og Marker. Det gis et engangstilskudd på kr. 500,- pr. bleiebarn til familier som bidrar til avfallsreduksjon ved kjøp av tøybleier.

Ved bruk av tøybleier reduserer vi avfallsmengden med i gjennomsnitt 1 tonn avfall pr. bleiebarn. I tillegg spares miljøet for utslipp knyttet til produksjon og transport av engangsbleier.

 

Slik søker du:

Send en kort søknad  som inneholder foreldrenes navn, barnets navn og fødselsdato, deres adresse, telefonnummer og kontonummer + legg ved kopi av kvittering på kjøp av tøybleier.

Dette sendes:

Epost: ior@iorenovasjon.no

eller

Indre Østfold Renovasjon

Vammaveien 207

1815 ASKIM

 

Det er i dag mange typer tøybleier å få kjøpt og masse informasjon å finne om dette på nettet. Mange internettsteder har god informasjon. Flere av disse nettstedene har forum hvor brukere deler sine erfaringer og både spør og svarer på alt innen tøybleier.

http://www.bereglede.no

http://bleieforeningen.no

http://www.cottonchild.no

http://www.eddabedda.no

http://www.green-rose.no

http://www.instinktsmor.no

http://www.lillegullbleier.no

http://www.lillepia.no/

http://www.mammabutikken.no/

http://www.nostebarn.no

http://www.toybleia.no/

http://www.vidunderbarn.no