www.iorenovasjon.no

penger

Svært gunstig renovasjonsgebyr

Indre Østfold Renovasjon er eid av 7 Indre Østfold kommuner for å drifte husholdningsrenovasjon og gjenbruksstasjonen på Stegen og Grensen. Denne driften, i tillegg til kommunenes kostnader knyttet til administrering av renovasjonen, finansieres av renovasjonsavgiften som innbyggerne betaler.

Indre Østfold Renovasjon vedtok, for første gang på flere år, å sette ned sin andel av renovasjonsavgiften. For 2013 går avgiften til IØR ned fra 1716,- til 1682,- kr pr. abonnent.

Etter behandling i kommunene er prisene for 2013:

Kommune
Pris (eksl.mva)
Hobøl 1.690
Askim 1.920
Skiptvet 1.932
Spydeberg 1.872
Trøgstad 2.050
Eidsberg 2.162
Marker 1.500


«Det er gode priser på videreforedling av kildesortert avfall og restavfall til forbrenning i tillegg til nøktern drift som muliggjør så lave priser på renovasjon.» uttaler daglig leder Tor Morten Mandt.