www.iorenovasjon.no

Stegen avfallsanlegg, Askim

Tirsdag, onsdag og fredag

kl 07.30-16.00

Mandag og torsdag

kl 07.30-19.00

Lørdager i april, mai
juni, august og september

NB! Gjelder ikke næringskunder

kl 09.00-14.00

Stengt lørdager i juli