www.iorenovasjon.no

IOR_Snuoperasjon2015_Facebook

- gi oss en hjelpende hånd

Snuperasjon 2015

Du har i løpet av sommeren og høsten fått et klistremerke på lokket av avfallsbeholderen din. Dette fordi vi ønsker at du snur beholderen med håndtaket fram når det er tid for tømming. Blir du med på denne dugnaden gjør du hverdagen både enklere og triveligere for en du er avhengig av, men sjelden møter – renovatøren din.

Hvorfor gjør vi dette nå?

Våre renovatører løfter, drar, snur og sjauer dagen lang. I snitt må hver sjåfør snu beholdere 900 ganger hver dag. Dette viser seg å gi store belastningsskader over tid. Ved at du hjelper til med din beholder, vil din renovatør få en bedre arbeidshverdag.

Hvilke beholdere gjelder det?

Det er de minste beholderne på 2 hjul som vi ønsker at står med håndtaket fram. Se etter klistremerke som vil bli festet på lokket til de beholderne det gjelder.

Hva om jeg glemmer å snu dem en gang?

Avfallet blir tømt allikevel uten reaksjoner fra vår side. Men vi oppfordrer alle til å lage seg rutiner – enten ved at de står fast med håndtaket fram, eller at de snus før tømmedag. Alle glemmer – det vil nok også renovatørene gjøre fra tid til annen.

Får jeg gul og rød avvikslapp om jeg ikke snur beholderen?

Nei dette skal i utgangspunktet være en frivillig endring, men vi håper at du blir med og prøver.

Jeg greier ikke å åpne lokket om beholderen skal snus, jeg greier ikke å snu en full beholder selv osv ; kan jeg få snudd lokket permanent ?

Disse utfordringene skal vi prøve å løse sammen. Ta direkte kontakt med oss på telefon 69 88 79 50 for å drøfte løsninger.

Dette vil jeg ikke være med på!!!!

I utgangspunktet håper vi at alle er positive til å prøve – av hensyn til helsen til våre renovatører. De snur i alt beholderne 900 ganger pr. dag, i tillegg til at de flytter til sammen 6000 kg avfall med ren muskelkraft hver dag. For hver hjelpende hånd de får jo bedre blir deres arbeidshverdag.

Men er det helt utenkelig for deg å være med på dette så vil du ikke bli pålagt dette. Det er imidlertid slik at jo flere vi får med nå på den frivillige adferdsendringen – jo større sjans er det for at det ikke blir pålagt.

Beholderne vil bli satt tilbake slik vi ønsker å møte dem, på neste tømmedag. Hvordan du ønsker å ha beholderen i mellomtiden er opp til deg.