www.iorenovasjon.no

unknown

Enklere og bedre kundeinformasjon

Røde og gule lapper

Indre Østfold Renovasjon har i en periode testet nye lapper for å kommunisere med våre innbyggere. Med disse gule og rød "beskjed" lappene, vil du som kunde få raskere beskjed om problemer og feil som kan føre til at renovasjonstjenesten ikke blir utført som avtalt.


 

unknown

Gjennom et enkelt meldingssystem basert på fargene gult og rødt, samt avkryssninger for hva som er problemet, ønsker vi å oppnå en rask kontakt med deg som kunde. Dette er en mer effektiv måte å kommunisere med kunden og informere om hva som må endres.

En gul lapp betyr at avfallet blir hentet, men vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på ulike saker. Det kan være feilsortering i beholder, overfylt beholder eller problemer med adkomst til beholderen.

En rød lapp betyr at avfallet ikke er hentet. Du vil få oppgitt årsak til dette på lappen som henges på beholderen.

Se eksempler nedenfor:

Feilsortering.jpg Dette er et typisk eksempel på feilsortering i en beholder for glass- og metallemballasje som er lite ønskelig, og som vi ønsker å fortelle kunde på en hyggelig måte hvordan det kan gjøres mer riktig. Beholder m gul lapp.jpg
Overfylt beholder.jpg Dette er et typisk eksempel på overfylt beholder som er lite ønskelig, og som vi ønsker å fortelle kunde på en hyggelig måte hvordan vi kan tilby annet utstyr o.l. Beholder m gul lapp.jpg
Beholder m gul lapp.jpg Om kunden ikke retter opp i feilene etter gjentatte "gule" meldinger vil det utløse en "rød" som viser at (av nærmere angitt grunn) avfallet ikke tatt med. Kunden bes da ta direkte kontakt med IØR for å løse problemet.

Beholder m rød lapp.jpg

 

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 69 88 79 50 eller e-post: ior@iorenovasjon.no.