www.iorenovasjon.no

Beholdere ved åker

Reduserte priser fra 11. mai 2017

Fra 11. mai 2017 reduserer IØR prisene på rest- og hageavfall som leveres på gjenvinningsstasjonene til IØR. Etter en evaluering av ordningen har styret i IØR besluttet å redusere prisene.

 

Det var på styremøtet i går, 10. mai 2017, at det ble besluttet at prisene reduseres. Prisen for restavfall settes ned med 20%. Ny pris for restavfall blir da 1 krone pr. kilo. Pris for hageavfall senkes til kr. 0,50 pr. kilo. - Fornøyde kunder er viktig for oss og vi håper dette blir godt mottatt, sier daglig leder Tor Morten Mandt.

Reduksjon i prisene gjelder for rest- og hageavfall, gips, tekstiler, trevirke, dekk og plast (ikke plastemballasje).

Her finner du prisoversikten.