www.iorenovasjon.no

Metall søppelbøtte ved gjerde

prisliste

Priser for husholdningsavfall

Privathusholdninger kan levere avfall på gjenvinningsstasjonen på Stegen i Askim eller på Grensen gjenvinningsstasjon i Marker. Husk at avfall må leveres løst eller i gjennomsiktige sekker.

Alle priser er inkl. mva.

DETTE MÅ DU BETALE FOR

Avfallstype

Pris

Kommentarer

Restavfall

  Pris pr. kg kr 1,-

  Minstepris kr 50,-
  for  inntil 3 sekker

  med restavfall.

  Samtlige priser er
  basert på sortering på
  gjenvinningsstasjonen.

Trevirke, ikke impregnert

Gips, isolasjon

Møbler

Dekk

Plast (hagemøbler, leker, hardplast ol.)

Masser til deponi (leire, jord, stein, murstein ol.)

  Pris pr. tonn
  kr 250,-

Makulering

  Pris pr. tonn
  kr 4375,-

Hageavfall

  Pris pr. tonn
  kr 500,- (gjelder også nedfallsfrukt)

Campingvogner

  Pris pr. tonn
  kr 1875,-

 

Fritidsbåter   Pris som
  restavfall
  (over 15 fot)
 

NB! Campingvogner kan leveres via Retura: 
Forutsetning:
Alt farlig avfall fjernes (bremsevæske, kjølevæske, gass og glykol mv).
- Det må også sjekkes at det ikke er farlig avfall i øvrige kontruksjoner.
- Dokumentasjon på dette må fremlegges ved mottak.
- Alle elektriske komponenter, samt hvite- og brunevarer demonteres og tas ut (leveres separat).

Privatpersoner bes henvende seg til offentlig godkjent mottak av campingvogner. Det er kun
offentlig godkjent mottak som kan utbetale tilskuddet til vraking av kjøretøy som til 2018 ikke
var omhandlet av det etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy.

Skulle det være noen spørsmål eller uklarheter ang. dette, er det bare å ta kontakt med Retura Østfold AS.

NB! Fritidsbåter: Det er tilskuddsordning på fritidsbåter inntil 15 fot uten innenbords motor.
Les mer

DETTE ER GRATIS

  Avfallstype

  Kommentarer

  Metall

  Samtlige priser er basert på
  ren, ikke blandet last.

  Klær, sko og tekstiler

  EE-avfall

  Kuldemøbler (kjøleskap, fryser ol)

  Farlig avfall, f.eks. asbest/eternit og impregnert trevirke **

  Plastemballasje

  Papir, papp

  Glass- og metallemballasje

** Private husholdninger: Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis i året. Dette gjelder alt farlig avfall som maling, olje, impregnert trevirke, asbest, PCB-/klorparafinvinduer etc. Bestemmelsene gjelder kun for husholdninger som bor i Indre Østfold – Marker, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Hobøl og Skiptvet. Kunder bosatt i andre kommuner må henvende seg til sin kommune/avfallsselskap for levering av farlig avfall, evt. de kan betale etter gjeldende næringssats. Ved levering utover 1000 kg farlig avfall pr. husholdning betales det kr. 1,00 pr.kg. For at avfallet skal defineres som mottatt fra privatperson, må personen selv levere avfallet.

 

Prisliste for private husholdninger for Stegen gjenvinningsstasjon.pdf format. Filen lastes ned. 

 

Prisliste for private husholdninger for Grensen gjenvinningsstasjon.pdf format. Filen lastes ned. 

Hytterenovasjon - gebyr

Vi fakturerer våre eierkommuner per hytteabonnent med et halvt vanlig husholdningsabonnement. Det tas et påslag for å dekke administrative kostnader til fakturering samt tilleggstjenester som blir det totale hytterenovasjonsgebyret. Les mer her om hytterenovasjon.

 

 

Skriv ut