Metall søppelbøtte ved gjerde

Priser for husholdningsavfall

Privathusholdninger kan levere avfall på gjenvinningsstasjonen på Stegen i Askim eller på Grensen gjenvinningsstasjon i Marker.

Prisene er inkl. mva.

Dette må du betale for

 

Avfallstype

Pris

Kommentarer

Restavfall

Pris pr. kg. kr. 1,-

Minstepris kr. 50,- for inntil 3 sekker med restavfall.

Samtlige priser er basert på sortering på gjenvinningsstasjonen.

Trevirke, ikke impregnert

Gips

Tekstiler, klær og sko

Møbler

Dekk

Plast (ikke emballasjeplast)

Masser til deponi (leire, jord, stein, murstein ol.)

Pris pr. tonn kr. 250,-

Hageavfall

Pris pr. tonn kr. 500,-

Campingvogn

Pris pr. stk kr. 500,-

 

 

Dette er gratis

 

Avfallstype

Kommentarer

Metall

Samtlige priser er basert på ren, ikke blandet last.

EE-avfall

Kuldemøbler (kjøleskap, fryser ol)

Farlig avfall, eksempelvis asbest/eternit og impregnert trevirke **

Plastemballasje

Papir, papp

Glass- og metallemballasje

** Private husholdninger: Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis i året. Dette gjelder alt farlig avfall som maling, olje, impregnert trevirke, asbest, PCB-/klorparafinvinduer etc. Bestemmelsene gjelder kun for husholdninger som bor i Indre Østfold – Marker, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Hobøl og Skiptvet. Kunder bosatt i andre kommuner må henvende seg til sin kommune/avfallsselskap for levering av farlig avfall, evt. de kan betale etter gjeldende næringssats. Ved levering utover 1000 kg farlig avfall pr. husholdning betales det kr. 1,25 pr.kg. For at avfallet skal defineres som mottatt av privatperson må personen selv levere avfallet.

 

 Prisliste for private husholdninger for Stegen gjenvinningsstasjon.pdf format. Filen lastes ned. 

 

 Prisliste for private husholdninger for Grensen gjenvinningsstasjon.pdf format. Filen lastes ned. 

Hytterenovasjon - gebyr

Vi fakturerer våre eierkommuner per hytteabonnent med et halvt vanlig husholdningsabonnement. De tar et påslag for å dekke administrative kostnader til fakturering samt tilleggstjenester som blir det totale hytterenovasjonsgebyret. Les mer her om hytterenovasjon.

 

 

Skriv ut Tip a friend