www.iorenovasjon.no

IØR_Logo2015

Om Indre Østfold Renovasjon

IØR IKS sitt hovedformål er drift av deponi og behandlingsanlegg for avfall i tillegg til innsamling og behandling av husholdningsavfall for våre 3 eierkommuner. Selve innsamlingen av husholdningsavfallet utføres av transportselskapet NordRen AS.

Renovasjonsbil foran rådhuset

Dagens eierkommuner er: Indre Østfold kommune, Skiptvet og Marker.

IØR betjener i overkant av 22.000 husholdningsabonnenter og ca. 2.000 hytteabonnenter. IØR fakturerer eierkommunene et fast beløp per husholdningsabonnent. Kommunene tar et påslag for sitt arbeid og fakturerer innbyggerne med øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Renovasjonsgebyret skal være til selvkost – altså ingen skjult ekstraskatt.

Abonnentenes renovasjonsgebyr ligger godt under landsgjennomsnittet.