www.iorenovasjon.no

1

Nye innsamlingsrutiner

Fra 1. januar 2019 vil matavfallet bli hentet hver 14. dag, og papp/papir hver 4. uke. Vi håper at avfallshentingen skal fungere på best mulig måte for dere som kunder, og at servicen blir opprettholdt slik den er i dag. Vi vil også kunne utnytte renovasjonsbilene og mannskapet mer effektivt. 

Bakgrunnen for disse endringene:

- Det blir en mer effektiv og miljøriktig innsamling. I dag har vi for
  dårlig utnyttelse av utstyret, ifølge undersøkelser som er gjort.
- Antall besøk hos kunde reduseres fra 1,25 pr. uke til 1,0 pr. uke.
- Det blir mindre transport og dermed redusert forbruk av drivstoff
  og mindre klimabelastninger i form av CO2-uslipp.
- Vedtaket ble gjort av styret i 2017 med ny innsamlingskontrakt
  fra 1. januar 2019.

 

Mange av dagens kunder, både enkelthusstander og de med fellesløsninger, vil ha tilstrekkelig tømmevolum slik det er i dag.  Derimot må hver sak tas for seg, avhengig av beholdervolum. Tilsvarende ordninger er innført mange steder i landet når det gjelder hentefrekvens på bl.a. matavfall. Det har vært få klager fra abonnentene, noe som tyder på at det fungerer tilfredsstillende.

Hvis det skulle være noen spørsmål i forbindelse med dette, ta kontakt med oss på mail: ior@iorenovasjon, innbyggermelding eller på tlf. 69887950.