www.iorenovasjon.no

Papiravfall

Fyller du opp beholderen din på 14 dager?

Ny henteordning av papir

Fra 1. januar 2019 blir papiret hentet hver 4. uke. Hvis du i dag fyller opp beholderen i løpet av 14 dager, så fortvil ikke. 

Det er fullt mulig å få en større papirbeholder uten ekstra kostnad. Det du må gjøre, er å ta kontakt med oss på ior@iorenovasjon.no, telefon 69887950 eller på innbyggermelding. Vår servicebil vil kjøre ut og supplere/bytte ut papirbeholdere fra uke 41 og utover etter behov. Mange av dagens kunder, både enkelthusstander og de med fellesløsning, har tilstrekkelig tømmevolum slik det er i dag. Vi håper at avfallshentingen skal fungere på best mulig måte for dere som kunder og at servicen blir opprettholdt slik den er i dag. Alt avfallet blir fortsatt hentet hjemme hos deg, og det blir tømt like mye som før. Dette er ikke et dårligere tilbud, det er bare annerledes henteintervall. 

Dagens kildeskap:
I tillegg til at papirbeholderne blir byttet ut til de som gir beskjed, vil kildeskapet bli erstattet med beholdere. Det er mange som allerede har byttet til 1x140L mat og 1x140L glass/metall, fordi det er mer praktisk og holder utøy borte, spesielt fra matavfallet. De som ikke ønsker større papirbeholder, men allikevel ønsker å bytte ut kildeskapet, kan ta kontakt med oss på ovennevnte info. Kildeskapet bør stå løst, og postkasser o.l. må ikke være festet til skapet.