www.iorenovasjon.no

Glassflaske i sand

Nordmenn kaster gull i søpla

Kun ⅓ av det som kastes i restavfallet i norske hjem er søppel. En ny undersøkelse viser at så mye som ⅔ av det nordmenn kaster i restavfallet hvert år burde vært kildesortert, gjenbrukt eller spist opp.

Den norske restavfallsposenPlastemballasje i restavfallet m-tekst.png

Sortere.no´s undersøkelse viser at hver nordmann kaster over 147 kilo i restavfallet i året. ⅔ av alt som havner i restavfallet skulle ikke vært der. I stedet for å kildesortere, kaster hver nordmann i søpla:

  • 14,5 kilo plastemballasje

  • 11,5 kilo papp og papir

  • 26 kilo spiselig mat (matsvinn) og 20 kilo matavfall (skrell og skrot)

  • 7,5 kilo glass- og metallemballasje

  • 7,6 kilo klær og tekstiler

  • 1,3 kilo elektronikk og 0,5 kilo farlig avfall

  • 0,4 kilo pant

 

Og hva er galt med det?

Aluminium kan materialgjenvinnes og brukes nesten i det uendelige. Det samme gjelder andre metaller og glass. Klær og tekstiler kan gjenbrukes eller brukes på nytt. Panteflasker er fulle av energi. Matsvinn står for 10% av verdens klimagassutslipp. Elektronikk inneholder for eksempel kobber, som vi regner med å gå tomt for i løpet av de neste 40 årene. En gammel radio inneholder gull. Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer som må behandles for seg.

 

Alt brennes jo likevel?

Nei, det gjør ikke det. Alt som kildesorteres gjenvinnes og materialene brukes på nytt. En gammel radio tas fra hverandre og 90% av materialene blir gjenvunnet. Plast blir til ny plast, og krever mindre oljeproduksjon. Klær og tekstiler selges i bruktbutikker eller sendes til fabrikker som skaper nye produkter av dem. Panteflasker blir nye panteflasker. Papp og papir blir til nytt papir og sparer trær. Det som kildesorteres brennes ikke - men det som havner i restavfallet blir brent.

“Vi nordmenn sløser med ressurser i stor skala. Kildesortering er det enkleste hver og en av oss kan gjøre for å sørge for at våre barn fremdeles har naturressurser når de blir voksne. Fire små dunker under vasken er alt som skal til for å komme i gang med kildesorteringen.” sier Roar Johannessen, rådgiver i IØR.

 

Nasjonal kampanje med bred støtte: Slank restavfallet

Indre Østfold Renovasjon IKS og Sortere.no har gått sammen med sentrale aktører i miljø, gjenbruks- og gjenvinningsbransjen, blant annet Grønt Punkt, Syklus, Infinitum, EE-­selskapene RENAS, ERP og Elretur, Batteriretur, Fretex, Matvett og retur- og renovasjonsselskaper, om å lage en kampanje for å få folk til å være mer bevisste på sitt forbruk, kaste mindre og kildesortere mer. Miljødirektoratet støtter kampanjen.

 

 

 

 

 

Fakta

Rapporten om hva Den norske restavfallsposen inneholder er utarbeidet som et samarbeid mellom Sortere.no, Slank Restavfallet og Mepex, som har gjennomført plukkanalyser av restavfallsposer i hele Norge. Tallene i Den norske restavfallsposen representerer restavfallet som hentes hjemme hos folk og bildene viser det folk har kastet i restavfallet som kunne vært kildesortert. Kildene til Den norske restavfallsposen: Plukkanalyser gjennomført av MEPEX; 19 analyser fra ulike regioner med dekning på 2,75 mill nordmenn. Rapporten er også basert på rapporterte avfallsmengder og folketall fra SSB.