www.iorenovasjon.no

Har du avfall fra egen næring?

PrintIndre Østfold Renovasjon har som oppgave å håndtere husholdningsavfall og drifte deponiet. Vi håndterer derfor ikke avfall fra næringsvirksomhet.

Det gjør derimot vårt datterselskap, Retura Østfold. Vi er samlokalisert på Stegen i Askim, og Retura Østfold nås på e-post eller 69 88 79 59. For mer informasjon se også deres hjemmeside