www.iorenovasjon.no

Nyttutstyr1

Nå telles utstyret i Askim

Indre Østfold Renovasjon vil i løpet av 2012 telle og registrere alt renovasjonsutstyr som står ute hos våre husholdningskunder. Nå er tiden kommet til Askim kommune. I de nærmeste ukene vil vi besøke samtlige adresser med en rød bil godt merket Indre Østfold Renovasjon. I tillegg til registrering av utstyret vil vi plotte GPS punkt o.l. Dette vil vi bruke for å bli enda bedre i vår kundebehandling.