www.iorenovasjon.no

Kvinne og mann sko

Menn henger etter på klima

Norske menn henger etter kvinner både på gode miljøvaner og klimaengasjement.

 

Tallenes tale er klar: Flere kvinner enn menn synes det er viktig at avfallet deres gjenvinnes og blir til nye produkter. Kvinner har også større kunnskaper om forskjellige gjenvinningsordninger. Da er det kanskje heller ikke så overraskende at kvinner kildesorterer mest.

Icon, Leader, Leadership, Lead, Boss, Business, Group

– Nå må det sies at mange menn i dette landet er sitt miljøansvar bevisst. Likevel viser de fleste statistikker at kvinner jevnt over er flinkere på kildesortering, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

I fjor hadde det landsdekkende Returkartonglotteriet dobbelt så mange kvinnelige som mannlige vinnere. For å delta må man skrive navn og telefonnummer på en brettet drikkekartong eller en kartongkubbe og levere den til den kommunale returordningen sammen med annet papp og papir.

– At man har orden under kjøkkenbenken viser seg å være en viktig faktor for at folk velger å resirkulere, sier Johanne Sæthre Houge i blokkollektivet Grønne Jenter. Slik får du et supert system.

Grønn kjønnskamp – kvinner/menn

* Vinnere i Returkartonglotteriet 2016, kvinner/menn: 66/33

* Synes det er svært viktig at avfall gjenvinnes: 43%/34%

* Har kjennskap til lokale gjenvinningsordninger for plastemballasje: 86%/82%

* Bor i en husstand som kildesorterer plastemballasje: 76%/72%

(Kilder: YouGov, Ipsos, Grønt Punkt Norge)

 

Grønt Punkt Norge:

  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

 Saken er skrevet av Pressenytt.