www.iorenovasjon.no

bilde av rød boks med innhold

Mange benytter seg av Miljøbilen

Høstkampanjen for innsamling av farlig avfall og mindre elektrisk avfall er over, og Miljøbilen er parkert for i år.

Siden Miljøbilen begynte å rulle på veiene i Indre Østfold, har både antall besøkene og innleverte mengder økt og har de siste årene holdt seg så og si stabilt. Her kan du lese mer om farlig avfall.

Mangler du rød boks?

Den rød boksen brukes til å mellomlagre det farlige avfallet inntil du har en mengde du ønsker å kvitte deg med. Lever så den røde boksen på gjenvinningsstasjonen på Stegen eller lokalt til Miljøbilen under vår- og høstkampanjen. Les mer om Miljølbilen her.

Ta kontakt med oss på tlf: 69 88 79 50 eller e-post dersom du trenger en slik boks.

 

 

 

 

Både besøkstallet og innleverte mengder har holdt seg stabilt de siste årene.