www.iorenovasjon.no

Plant og fast underlag_1000x634

Levegg for avfallsbeholderne

Har du planer om å anskaffe le til avfallsbeholderne dine ? Da anbefaler vi at du tar en titt på de rådene vi gir slik at renovatøren får gjort jobben sin. Videre at du sjekker med kommunen om hvilke regler som gjelder for oppsetting av denne type byggverk, hva som er tillatt å sette opp med hensyn til naboer, frisiktsoner i forhold til veitrafikk osv

Det er retningslinjer for hvor og hvordan avfallsbeholderne kan plasseres. Dette er bestemt i den kommunale forskriften for innsamling av husholdningsavfall og for avfallsgebyr for kommunene i Indre Østfold.

Det viktigste å huske er:

1. Underlag og tilgjengelighet " .. skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. .. atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

 

Leet må være utformet uten terskler, porter eller innsnevringer som kan hindre renovatørens arbeid.

 

Beholderne skal trilles. De må derfor plasseres på plant og fast underlag uten av de fryser fast.  

Sørg for å ha nok takhøyde slik at både du og renovatøren enkelt bruke og få tak i beholderne

- og ikke skaller slik som en kan gjøre her  

 

Ramper, plattinger o.l. som beholderne skal trilles over må ikke være høyere enn 10 cm.

 - denne er i høyeste laget.

 

Om mulig plasser utstyret minimum 2 m fra brennbar vegg/tak av hensyn til brannfaren

- denne plassering er ekstremt brannfarlig