www.iorenovasjon.no

cottage-1689224_1920

- vi kildesorterer på hytta også

Hytterenovasjon 2019

Vinteren nærmer seg med stormskritt, og da blir det selvsagt litt endringer når det gjelder hytterenovasjonen. Fra oktober til mars tømmes det på oppkall.

Om tilbudet

 • Hytterenovasjonens hovedsesong  er i fra midten av mars til midten av oktober. I denne perioden tømmes restavfall hver 14. dag, papp-/papir hver 14. dag og glass-/metallemballasje og plastemballasje en gang pr. mnd. I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig. Se merket i kalender.

• I vintersesongen mandag 21. oktober 2019 til og med fredag 16. mars 2020 henter vi avfall på oppkall, dvs. at dere må gi oss beskjed når beholderne begynner å bli fulle. Det er generelt ikke så mye belegg på hyttene om vinteren, og det trengs ikke tømmes så ofte som i sommersesongen. Men når dere da sier fra til oss, så kommer vi og tømmer avfallet. Dere kan ringe oss på tlf. 69 88 79 50, sende mail ior@iorenovasjon.no eller sende oss en innbyggermelding. Framkommeligheten må være god, dvs. brøytet, måket og strødd både vei, snuplass og rundt beholderene.

Her kan du laste ned: 

Om kildesortering og utstyret

• Pga. hygiene har vi ikke tilbud om egen henting av matavfall fra hytter. Matavfallet skal derfor legges i beholder merket restavfall. Ta kontakt med IØR om det er et spesielt ønske om å sortere ut matavfallet.

• Restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir skal i merkede beholdere. Plastemballasje skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

• Mangler du sekker eller ønsker beholdere til restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir – ring IØR telefon 69 88 79 50.

• Har du avfall etter oppussing eller annet grovavfall, kan dette leveres på vår gjenvinningsstasjon på Stegen, Askim eller Grensen, Marker. Du kan også leie egen container for dette. Ring Retura Østfold telefon 69 88 79 59.

 

Her kan du laste ned: SORTERINGSGUIDE FOR HYTTER INDRE ØSTFOLD

 

Er det spørsmål ring oss på 69 88 79 50 eller send e-post: ior@iorenovasjon.no.