www.iorenovasjon.no

Nyttutstyr2

- hvilke ordninger har vi for renovasjon av ditt avfall

Husholdningsrenovasjon

Renovasjonsgebyret du betaler dekker alt vi henter hjemme hos deg i tillegg til mye av det du kan levere på gjenvinningsstasjonene våre.

Følgende avfall henter vi hjemme hos deg - er du usikker på hva som skal kastes hvor, så sjekk gjerne sortere.no

 • Matavfall
  ... blir tømt hver 14. dag samtidig med restavfallet. Vi tømmer enten de grønne boksene øverst i kildesorteringsskapet eller plastbeholderen på hjul der det står ”Matavfall” på lokket eller siden). Knyt igjen posen før du legger dem i beholderene.
 • Papir, papp/drikkekartong
  ...
  1 gang pr. mnd. tømmer vi beholderen med papiravfall (i fellesløsninger tømmer vi den sorte plastbeholderen på hjul der det står ”Papir” på lokket).
 • Plastemballasje
  ...
  hver fjerde uke henter vi den gjennomsiktige plastsekken (i fellesløsninger tømmer vi plastbeholderen på hjul der det står ”Plast” på lokket eller siden).
 • Restavfall
  ...
  annenhver uke tømmer vi restavfallsbeholderen der det står ”Restavfall” på lokket eller siden. 
 • Bleiebeholder
  ...
  annenhver uke tømmes denne for de som har avtale om dette (den tømmes sammen med restavfallet). Noen har fortsatt egen bleiedunk, mens vi nå prøver å slå sammen begge disse fraksjonene, slik at du vil få en større restavfallsbeholder som vil ha kapasitet både til bleier og restavfall.
 • Glass-/metallemballasje
  ...
  hver fjerde uke vil vi hente glass-/metallemballasje (samme dag som plasten hentes). De sorte boksene i kildeskapet skal bruke til dette. (I fellesløsninger tømmer vi plastbeholderen på hjul der det står ”Glass-/metall” på lokket eller siden).

 

Følgende avfall bringer du selv til våre gjenvinningsstasjoner på Stegen i Askim eller på Grensen i Marker:

 • større mengder husholdningsavfall eller grovavfall
 • gjenstander, klær og sko til gjenbruk
 • farlig avfall
 • elektrisk og elektronisk avfall samt farlig avfall (på innsamlingssteder i kommunene under vår- og høstkampanjen - se annonse i lokalpresse og hjemmesiden) 

 

 I tillegg har vi følgende tilbud:

 • Miljøbilen
  … i juni og oktober kommer vi i ditt nærmiljø med Miljøbilen som tar imot mindre mengder elektrisk og elektronisk avfall samt farlig avfall. Se reiserute under "Miljøbilen".

Du også laste ned vår sorteringsguide eller få tips om hvordan du bør kildesortere på www.sortere.no.

 

 

 

 

Skriv ut