www.iorenovasjon.no

bilde av rød boks med innhold

Hvordan levere miljøfarlig avfall

Mange er usikre på hvordan man skal kaste gamle lyspærer og batterier, brukte malingsspann og white sprite, strykejern og mikrobølgeovner ovs. Bor du i Indre Østfold er det Indre Østfold Renovasjon du kontakter og her er ordningene som tilbys mange.

Oppbevaring i hjemmet: Vi har tidligere delt ut den Røde boksen til alle husstander i Indre Østfold. Den skal brukes til å mellomlagre mindre mengder farlig avfall og kasserte småelektriske produkter inntil du har en mengde du ønsker å kvitte deg med. Fyll den gjerne med alle type lyspærer og batterier, mindre malingsrester, lim og lakk, spraybokser, plantevernmidler, rengjøringsmidler eller annet du ønsker å levere som farlig avfall.

Deretter leverer du den på gjenvinningsstasjonen på Stegen eller lokalt i kommunen under vår-/høstkampanjen. Se avfallskalender eller annonse for tidspunkt. Mangler du den Røde boksen kan den fås på servicekontoret i kommunen eller hos Indre Østfold Renovasjon på Stegen, Askim.

 

Returstasjoner - IØR, Fotograf: IØR

På gjenvinningsstasjonen på Stegen, Askim: Her kan du levere alt farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall.

De ansatte på gjenvinningsstasjonen har kompetanse på farlig avfall og sørger for at det blir sendt til forsvarlig sluttbehandling. Farlig avfall leveres i originalemballasje eller merkes med innhold. På vår omlastingsstasjon ved Grensen, Marker er mottak av miljøfarlig avfall begrenset til kun maling, lakk og lim i tillegg til kasserte elektriske artikler.

Eksempler på farlig avfall: Eksempler på elektrisk og elektronisk avfall:
 • asbest
 • bilbatterier
 • løsemidler
 • maling, lim og lakk
 • oljeholdige produkter
 • vinduer og materialer med PCB og klorparafin
 • rengjøringsmidler
 • bilbatterier
 • små batterier (knappcellebatterier)
 • trykkimpregnert trevirke
 • datamaskiner, dataspill og spillkonsoller
 • elektriske leker og blinkesko
 • elektriske tannbørster
 • gradestokker og termometre
 • hvitevarer
 • klokker
 • lysstoffrør
 • MP3-spillere
 • mobiltelefoner

 

 
Miljøstasjon IØR, Fotograf: Spakmo, Ola
På miljøstasjonene i Trøgstad, Eidsberg, Hobøl og Marker:
Her kan du sette inn mindre mengder farlig avfall som maling, lim, lakk, løsemidler, rengjøringsmidler, bilbatterier med mer. Du kan ikke levere trykkimpregnert trevirke og lignende på miljøstasjonen. Miljøstasjonene er som regel plassert i tilknytning til bensinstasjoner.

 
 
 
 
Tilbake til butikk/forhandler:
Elektriske- og elektroniske produkter kan du alltid levere til nærmeste forhandler av lignende varer.
NB! Du behøver ikke å kjøpe noe nytt – og det må ikke være samme merke eller kjøpt i den eksakte butikken. Det er en returordning bransjen samarbeider om for å ta sitt miljøansvar - på samme måte som du kan pante flasker i hvilken som helst butikk.

Usikker?
Sorteringsanalyser viser at mye farlig avfall leveres med restavfall eller går rett i kloakken eller dumpes rett i kloakken. Dette er ikke bra verken for oss mennesker eller våre omgivelser. Mange produkter har ulike faremerker på emballasjen som forteller deg at dette skal handteres som farlig avfall.Er du usikker på om det du skal kaste inneholder farlige stoffer eller ikke? Da må du kaste det som farlig avfall - for sikkerhets skyld! Ta gjerne kontakt med IØR på telefon 69 88 79 50 for mer informasjon om farlig avfall.