www.iorenovasjon.no

Sekker_forbud

Gjelder fra 1. mars 2019

Husk gjennomsiktige sekker

Fra 1. mars skal avfallet sorteres og leveres løst eller i gjennomsiktige sekker på våre gjenvinningsstasjoner i Askim og Marker. Kommer du med svarte/fargede sekker, må du betale et gebyr pr. sekk eller sortere om i gjennomsiktige sekker. Vi vil gjerne se hva du har med deg, slik at avfallet havner i riktig container på gjenvinningsstasjonen.

TIPS:
- Sorter avfallet før du kommer til oss.
- Bruk én gjennomsiktig avfallssekk pr. avfallstype.
- Vi selger sekker på våre gjenvinningsstasjoner, kr 30,- pr. rull. Du får også kjøpt sekker hos f.eks. Europris, byggvareforretninger og
  enkelte dagligvareforretninger, bl.a. Coop.
- Du kan fortsatt bruke blå betalingssekker som er kjøpt hos oss eller på servicetorgene.

Når du sorterer riktig, blir det billigere for deg som kunde, fordi mange avfallstyper er gratis å levere når de er riktig sortert. Se prisliste her.

Grunnen til at vi innfører denne regelen er at vi trenger å få opp sorteringsgraden på materialgjenvinning og få bedre kontroll på innlevert avfall.

De sorte/fargede sekkene inneholder mye blandet, usortert avfall. Vi ser alt fra farlig avfall, klær og tekstiler og elektronikk som kastes i feil container.

- Over 60 % av restavfallet som leveres i sorte avfallssekker kan gjenvinnes
- Bedre sortering gir økt materialgjenvinning, slik at vi kan lage nye produkter av eksisterende råmateriale