www.iorenovasjon.no

Matposer_Plastsekker[1]

Dørene på servicetorget låses fra mandag 1. april 2019

Hobøl kommune: Sekker og poser

I formannskapet 27. mars ble det vedtatt å låse dørene på servicetorget i Hobøl. Dette er et ledd i prosessen med kommunesammenslåing, hvor det er vedtatt at Hobøl kommunehus på Elvestad er et bygg som ikke skal brukes i Indre Østfold kommune.

 

Det er mange etater som allerede har flyttet ut, og besøkstallet er kraftig redusert. Det vil fortsatt være noe aktivitet på kommunehuset, men som innbygger må du nå gjøre avtaler med saksbehandler eller servicetorget for å komme på besøk. Dette kan du gjøre via telefon, facebook eller mail.
Ved å låse dørene, frigjøres tiden til ansatte på servicetorget til å delta på møter og workshoper som er aktuelle for bygging av ny kommune. Det er også en stor og omfattende jobb å rydde og tømme kommunehuset. Mye av arbeidet her foregår på loft og i kjeller. Ny kommune er under etablering og i den forbindelse planlegges det nytt innbyggertorg på Tomter.

Praktiske konsekvenser for deg som innbygger:

  • Avfallssekker (ekstra restavfallssekker, matavfallsposer og sekker til plastavfall) vil ikke lenger være tilgjengelig på kommunehuset. Dette vil du kunne få på biblioteket på Tomter eller på Spar på Ringvoll. Ekstraavfallssekker (blå) koster kr 200, og dette kan betales via vipps. De andre posene/sekkene er gratis. Avfallssekker er også tilgjengelig på servicetorgene i Askim, Eidsberg, Spydeberg eller Trøgstad, i tillegg til Indre Østfold Renovasjon på Stegen i Askim.