www.iorenovasjon.no

christmas-tree-1856410__340

Forsinkelser i innkjøring

Henting av avfall mellom jul og nyttår

27. desember 2018

På grunn av helligdagene mellom jul og nyttår blir avfallet hentet på andre tidspunkter enn vanlig hos en del av husstandene i våre kommuner. Alt av restavfall skal være ajour i løpet av uken.


Julen medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig. Alle skal få tømt avfallet sitt, men det blir endringer i hentetider. La beholderen stå fremme til den har blitt tømt. Vær spesielt oppmerksom på at de som har mandags-/tirsdagsrute får mest sannsynlig hentet papiravfallet lørdag 29.12. Våre sjåfører har fri på helligdager slik som veldig mange andre har. I utgangspunktet bruker vi en hel uke på å hente hos alle våre kunder. Når noen av disse dagene ikke blir arbeidsdager, må vi kjøre inn rutene. Det får vi til, men det medfører selvfølgelig noen endringer. 

Skriv ut