www.iorenovasjon.no

Glatte veier_960x539

Enkelte steder er det uforsvarlig å kjøre, og noen beholdere står igjen.

Glatte veier - husk å strø!

Gode dekk og kjettinger strekker ikke alltid til på glatte veier, og i disse dager er det svært glatt der våre renovasjonsbiler ferdes. 

 Så langt det er mulig, gjør vi forsøk på å tømme, men det vil være områder der vi ikke får til dette. I de tilfellene håper vi på forståelse fra våre abonnenter. Det er mulig å sette fram ekstra forhåndsbetalte sekker ved neste tømming. Disse sekkene fås kjøpt på servicetorget i kommunen eller på vår gjenvinningsstasjon i Askim.
Har du mistanke om at hele veien din er for glatt for renovasjonsbilen, kan det være lurt om du triller dunken til et sted det er enklere å komme fram. Vi minner om at det er hver enkelt abonnent sitt ansvar å strø private veier og foran egne dunker slik at renovatørene får tak i dem - også til fots.
Hvis det fortsatt er like ustabilt vær framover, vil dette også skape problemer i romjulen på enkelte steder i kommunene våre. Da skal i tillegg fem dager kortes ned til tre dager, og renovatørene har ikke mulighet til å bruke ekstra tid på å komme fram.

Endring av tømmedager i romjulen:
På grunn av høytiden blir det endringer i hentetider i romjulen. Avfallet for alle dagene, mandag til og med fredag, vil bli hentet i løpet av onsdag 27.12., torsdag 28.12. og fredag 29.12.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonen disse tre dagene er fra kl 09.00-14.00.