www.iorenovasjon.no

Glass 1

Glasscontainere blir fjernet i uke 33

Glass og metall emballasje hentes hjemme hos husholdningene i Indre Østfold. Noen felles store containere for glass har, i en overgangsperiode, blitt stående. Disse containere blir fjernet i løpet av uke 33.

Glass 2

Dette gjelder på følgende steder:

  • Parkering ved Rollsvei 4, i Spydeberg

  • Koffeldveien 2, Torget i Skiptvet

  • Kirkeveien 50, Teknisk Etat i Trøgstad

  • Torget, Folkets Hus i Ørje

Alle husholdninger og hytter skal nå ha beholder til glass, enten i kildesorteringsskapet eller fellesbeholder.

Dersom du har behov utover renovasjonsløsningen du har i dag, ta kontakt med oss på e-post eller tlf: 69 88 79 50. Næringsdrivende kan levere på Stegen eller kontakte Retura Østfold på tlf. 69 88 79 59 eller e-post.