www.iorenovasjon.no

Kampanje-710-x-252-PC-skjerm

Fra null verdi til full verdi

Folk skal bli trygge på at sortering nytter. I Norge er vi flinke til å kildesortere. 2 av 3 sier de kildesorterer det meste eller alt av avfallet sitt. 8 av 10 tror også at gjenvinning av avfallet gir store miljøgevinster. Men kun 56 prosent har tillit til at kildesortert avfall faktisk blir gjenvunnet. En undersøkelse gjennomført av Opinion for Avfall Norge, viser at svært mange savner bekreftelse på at sortering nytter. – Det er bra for miljøet at man tar seg tiden med å sortere avfall; det krever mindre energi å gjenvinne materialer enn å lage nye, sier Håkon Jentoft, direktør i bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Dessuten sparer vi råvarer, og det gir mindre klimautslipp.
Kampanjen ble lansert 12. april over hele Norge, og varte i fire uker. Den hadde fokus på at det du kildesorterte ble til noe nytt – for eksempel at hermetikkboksene dine kunne bli til en sykkel! Budskapet ble spredt ut på kino, lokal-TV, i annonser og gjennom arrangementer på gjenvinningsstasjonene. I Indre hadde vi ”superlørdag” på gjenvinningsstasjonen 14. april, med servering av kaffe og kake og ekstra hyggelig hjelp til de som kom for å levere avfallet sitt. Entusiastisk frontfigur: programleder, komiker og musiker Alex Rosén var kampanjens frontfigur. Han er kresen på sine reklameoppdrag, men gjør gjerne en innsats for kildesorteringskampanjen. – Dette er en sak jeg er opptatt av. Derfor var det lett å si ja til å bli med da forespørselen kom. Dette er viktig både for meg, og ikke minst barna mine, og da er det kult å kunne være med å bidra, sier han.