www.iorenovasjon.no

Beholdere m rygg ut og gul og rød lapp

Enklere og bedre kundeinformasjon

Indre Østfold Renovasjon vil i tiden framover teste nye lapper for å informere innbyggerne. Med gule og røde «beskjed» lapper, som henges direkte på beholderne, vil du som kunde få raskere beskjed om problemer og feil som kan føre til at renovasjonstjenesten ikke blir utført som avtalt.

Ved hjelp av våre sjåfører skal nå systemet testes en periode i november før vi tar det i bruk for fullt på nyåret.

«Vi har lenge ønsket oss et bedre system for å kunne «snakke direkte» med kundene selv om de gjerne ikke er hjemme når vi henter avfallet.» sier administrasjons sjef Ole Christian Borgeraas. «Vi opplever dessverre at det enkelte ganger er grov feilsortering, tekniske hindre eller andre problemer som må rettes opp før vi kan få utført den avtalte renovasjonen. Gjennom et enkelt meldingssystem basert på fargene gult og rødt, og avkryssinger for hva som er problemet håper vi å komme raskt i kontakt med riktig kunde.»

Omleggingen betyr ikke et strengere regime fra vår side. Det er først og fremst er forsøk på en mer effektiv måte å informere riktig kunde om eventuelle problemer.

Feilsortering.jpg Dette er et typisk eksempel på feilsortering i en beholder for glass- og metallemballasje som er lite ønskelig, og som vi ønsker å fortelle kunde på en hyggelig måte hvordan det kan gjøres mer riktig. Beholder m gul lapp.jpg
Overfylt beholder.jpg Dette er et typisk eksempel på overfylt beholder som er lite ønskelig, og som vi ønsker å fortelle kunde på en hyggelig måte hvordan vi kan tilby annet utstyr o.l. Beholder m gul lapp.jpg
Beholder m gul lapp.jpg Om kunden ikke retter opp i feilene etter gjentatte "gule" meldinger vil det utløse en "rød" som viser at (av nærmere angitt grunn) avfallet ikke tatt med. Kunden bes da ta direkte kontakt med IØR for å løse problemet. Beholder m rød lapp.jpg

Vi prøver ut dette relativt nye systemet nå, og vil gjerne ha innspill til hvordan dette oppleves.  Ta gjerne kontakt med kundeavdelingen i IØR.