www.iorenovasjon.no

Skuff med sikringer

Din gullgruve i skuffen

Visste du at du sitter på sjeldne, verdifulle ressurser som det er knapphet på i verden?

Mange har elektronikk med edle og sjeldne metaller liggende i skuffer og skap – ting som de ikke har bruk for lenger. For eksempel har 7 av 10 nordmenn brukte mobiltelefoner liggende hjemme. Disse produktene inneholder verdifulle materialer som gull, kobber, jern og aluminium som det er knapphet på i verden.

 

LEV BÆREKRAFTIG

Dagens ressursbruk er ikke bærekraftig, vi kan faktisk gå tomme for flere naturressurser allerede om 10 -30 år, hvis vi fortsetter som vi gjør nå. Mye elektronikk inneholder også sjeldne grunnstoffer som både er svært forurensende og helseskadelig for gruvearbeidere å utvinne. Derfor er det viktig at elektriske produkter ikke kastes i restavfallet, men gjenvinnes.

 

Vi lever i et overflodssamfunn der vi bytter ut og forbruker elektriske og elektroniske produkter som aldri før. Dette fører til en stor etterspørsel etter råmaterialer. Når det ikke finnes nok resirkulerte materialer å ta av, så må det utvinnes nye råstoffer fra naturen. Det kreves langt mindre klimautslipp når man gjenvinne materialer enn når man utvinner helt nye råstoffer, det er derfor viktig at du leverer inn elektronikk du ikke har bruk for til gjenvinning eller gjenbruk. Det er vår plikt som menneske å gjenvinne verdifulle ressurser vi ikke lenger trenger.

Shop, Shopping, Bags, Gift, Brown, Blank, Market

INGEN MILJØGIFTER PÅ AVVEIE

Elektrisk og elektronisk avfall inneholder ikke bare verdifulle materialer. Det inneholder også miljøgifter. Disse kan føre til alvorlige skader på mennesker, natur og dyr dersom de ikke behandles forsvarlig. Alt fra lyspærer, litiumbatterier, kretskort og mobiltelefoner, inneholder miljøgifter som kan hope seg opp i levende organismer og gi kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Selv små mengder på avveie kan gjøre stor skade. For eksempel skal det bare en teskje kvikksølv til for å forurense en middels stor innsjø. Det er derfor svært viktig at selv små elektriske artikler som kabler, lyspærer og miljøskadelige batterier aldri kastes i restavfallet. Til tross for dette, så kastes det store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn.

 

Protect, Hands, Ecology, Protection, Tree, Live

SLIK GJENVINNES EE-AVFALLET

I Norge har vi heldigvis et svært effektivt og godt system for gjenvinning av EE-avfall. Når du leverer inn ditt elektriske og elektroniske avfall til gjenvinning så blir miljøgifter håndtert forsvarlig og minst 85 % av materialene materialgjenvunnet. Når EE-avfall leveres inn går de inn i en gjenvinningsprosess der edle og sjeldne metaller i kretskortet hentes ut og andre materialer gjenvinnes og brukes som råvarer til nye produkter.I prosessen tas miljøgifter i produktene ut og blir håndtert forsvarlig. Ta derfor vare på og gjenbruk klodens ressurser og lever det til gjenvinning! Les mer om småelektrisk her.

 

Battery, Power, Aa Batteries

 

 

FAKTABOKS

Hvorfor: Ved gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut. I tillegg sparer vi bruk av knappe naturressurser, klimautslipp og energi ved å gjenvinne plasten og metallene i EE-avfallet.

Hvordan: Privatpersoner kan levere EE-avfall i butikker som selger tilsvarende produkter. Har du for eksempel en ødelagt elektrisk leke kan denne leveres i en lekebutikk, selv om den ikke er kjøpt der. Ellers kan EE-avfall leveres på Stegen gjenvinningssstasjon i Askim.

Vanskelighetsgrad: superlett

Gjenvinningsgrad: Vanvittig høy, 85% av avfallet materialgjenvinnes, mens 13% blir energigjenvunnet.

Godt å vite: Ønsker du å selge elektriske og elektroniske produkter for gjenbruk er det smart å slette sensitiv data før du gir produktet fra deg.

Miljøgevinst: Gjenvinningsprosessen sørger for at miljøgifter blir håndtert forsvarlig.  Elektronikk inneholder ofte edle metaller og sjeldne grunnstoffer som det er begrenset av i verden og som det er svært forurensende og helseskadelig å utvinne. Det er svært gunstig at disse gjenvinnes.

Hvem: Det er 3 returselskaper som er ansvarlig for gjenvinning av EE-avfall: RENAS, NORSIRK, og ERP Norway AS. I 2015 ble det samlet inn og behandlet nesten 150.000 tonn EE-avfall.

Hva blir det til?: Plasten og de edle og sjeldne metallene i EE-avfallet blir til ny plast og nye metaller som kan brukes i nye produkter.

 

Hva er egentlig EE-avfall?

EE- avfall omfatter alle produkter som går på strøm eller batterier. I dag omgir vi oss med elektronikk over alt, i alt fra ryggsekker med blinkende reflekser, bøker med lyd, til blinkesko. EE- avfall omfatter alle elektriske og elektroniske produkter. Les mer om Miljøbilen og henteruter her.

 

Sensitiv data

Elektronikk som inneholder sensitiv data kan du kaste i en spesiell og sikker container. Når du leverer IKT-avfallet i en SRETUR boks garanteres totalt tilintetgjørelse av dine data, samtidig som produktet gjenvinnes forsvarlig. Les mer om vår SRETUR boks på Stegen her.

 

Lær mer:

norsirk.no

renas.no

erp-recycling.org

tavarepådetduhar.no