www.iorenovasjon.no

Kjøkkenbenk med tomat

Dette ofrer østlendinger for miljøet

Noen spiser mindre kjøtt for å spare miljøet. Andre gir bort brukte ting og kutter ned på unødig shopping. Det aller mest populære «klimaoffer» på Østlandet foregår imidlertid under kjøkkenbenken.

I en ny, landsdekkende undersøkelse oppgir ni av ti innbyggere på Østlandet at de kildesorterer avfallet sitt jevnlig av hensyn til miljøet. Kildesortering er dermed det grønne tiltaket som får høyest oppslutning. Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, er selvsagt fornøyd med det. – Kildesortering er en klimavennlige handling som koster oss svært lite innsats i hverdagen. Likevel skal vi ikke ta noe for gitt, og jeg blir veldig glad når jeg hører at kildesortering er det mest utbredte av alle de svært gode, miljøvennlige tiltakene som folk driver med, sier hun.

2 av 5 kutter i forbruket

Innlevering av klær og møbler til gjenbruk er det nest mest populære tiltaket blant innbyggerne på Østlandet. Det får oppslutning blant litt 59 prosent av landsdelens representanter i undersøkelsen. 40 prosent oppgir at de begrenser forbruket sitt til ting de trenger, mens en fjerdedel jevnlig lar bilen stå til fordel for sykkel eller apostlenes hester. Det er ingen andre steder i landet der folk er så uvillige til å begrense bilbruken sin som på Østlandet når vi holder Oslo og Akershus utenom.

 Bike, Blur, Cars, City, Cyclist, Road, Urban, Vehicles

Lavere vann- og varmeforbruk i hjemmet får oppslutning blant 29 prosent, mens 23 prosent er villige til å spise mindre kjøtt i hverdagen. 9 prosent avstår fra å fly, mens 2 prosent svarer at de ikke overhode ikke gjør noe for miljøets skyld.

Dyrker økologisk, plukker søppel …røyker ikke(!)

I undersøkelsen, som ble gjennomført av TNS Gallup på vegne av Grønt Punkt Norge, kunne de 1053 respondentene på nasjonalt basis fortelle om andre miljøvaner de har. Her ble det avdekket et stort klimaengasjement med mange kreative løsninger:

«Jeg dyrker mat økologisk, komposterer, lager miniøkosystem i hagen, kjøper nesten kun økologisk mat og økotekstiler, shopper ikke noe unødvendig og bruker ikke kjemikalier i husholdningen», var det én som skrev.

 Cucumbers, Garden, Harvest, Vegetable Growing, Green

«Bor på landet og er avhengig av bil, men bruker ved fra egen skog og kapp fra byggeplass. Jeg kaster aldri mat og det er ikke over 22 grader inne i fyringssesongen», skrev en annen.

 Heart, Wood, Logs, Combs Thread Cutting, Wood Pile

«Jeg er birøkter og unngår alt av gift i hagen. Plukker søppel langs veien og på stranden», oppga en tredje.

 Bottle, Beach, Recycling, Waste, Trash, Garbage

Og så var det han som kanskje misforsto spørsmålet da han svarte: «Røyker ikke».

 

Grønne handlinger på Østlandet

91 % kildesorterer jevnlig

59 % leverer inn klær og møbler til gjenbruk

40 % begrenser innkjøp til det jeg trenger

29 % begrenser vannforbruk og oppvarming i hjemmet

27 % lar bilen stå til fordel for sykkel/gange

23 % spiser mindre kjøtt

9 % avstår fra å fly

4 % gjør andre ting

2 % gjør ingen av disse handlingene

(Kilde: TNS Gallup: spm: «Gjør du noe av følgende for å ta hensyn til miljøet?»)

 

Grønt Punkt Norge:

  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

 

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt.