www.iorenovasjon.no

Kildeskap_papirdunk

Annerledes henteintervall på mat og papir

Bytting av beholdere i kommunene våre

Det er fortsatt stor pågang når det gjelder bytting av beholdere, så det tar noe tid før de er på plass alle steder. Vi beklager dette. Men fortvil ikke, våre sjåfører jobber kontinuerlig og bytter ut det dere etterspør (ikke restavfall).

Husk at det er frivillig og kostnadsfritt å bytte. Dette gjelder IKKE restavfallsbeholderen. Her vil rutinen være akkurat som tidligere, dermed ingen endring. Restavfallet vil bli hentet hver 2. uke. Det er kun mat og papir som får endret henterutinen. Mat blir hentet hver 2. uke samtidig med restavfallet og papir en gang pr. mnd.

Standardsett: Det nåværende kildeskapet, erstattes med beholdere, og papirbeholderen erstattes med en størrelse større, slik at det blir mer kapasitet. I en ordinær husstand vil da standardutsettet bestå av i hovedsak 1x140L til mat, 1x140L til glass/metall, 1x140L til restavfall og 1x240L til papir.

Men vær obs på at dette kan variere, da noen husstander deler beholdere, ev. har fellesutstyr. Da kan størrelsen være annerledes enn det ordinære.

Vi beklager igjen at dere må vente på bestilte beholdere. Dessverre har dette tatt mye lengre tid enn vi i utgangspunktet trodde, men vi håper til slutt at alle vil ha det de har behov for.

NB! Det også er en del endring av tømmedager.
Omtrent halvparten av våre kunder blir berørt av dette, altså bytte av tømmedag. Mange har oppdaget dette allerede, mens noen som ikke har tilgang på nett/app på tlf. e.l., tar kontakt for å sjekke ut dette. Den dagen dere for øvrig har fått tildelt, gjelder alle fraksjoner, også plast og glass/metall. Hvis du er en av de som fortsatt er i tvil og ønsker hjelp til å finne ut av dette, eller ønsker en forenklet utgave av tømmekalenderen, ta kontakt på tlf. 69887950, e-post: ior@iorenovasjon.no eller innbyggermelding, så hjelper vi deg.