www.iorenovasjon.no

Lyspære

Bli med på lyspærekampanjen

Nylig ble det lansert en kampanje for å øke innsamlingen av lyspærer. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell markerte åpningen av kampanjen 8. juni ved å levere egne lyspærer på nærbutikken.

 

 

 

Brukte lyspærer havner ofte i restavfallet
Til tross for at brukte lyspærer inneholder kvikksølv og andre miljøgifter som skader miljøet, er det urovekkende få lyspærer som havner i retursystemet. I Indre Østfold er innleveringen av lyspærer på vei opp, men det oppfordres til økt innlevering, enten i butikk eller i Rød Boks som er utdelt av Indre Østfold Renovasjon.

En undersøkelse Norstat har gjort på vegne av RENAS viser at Ola og Kari Nordmann vet lite om hvor skadelig det er å kaste lyspærene i restavfallet. Hver fjerde nordmann leverer brukte lyspærer i dagligvarebutikk, mens like mange kvitter seg med lyspærene hos kommunale avfallsmottak. Den resterende halvparten av lyspærene ender stort sett i restavfallet.

RENAS, EE -  returselskap,  ønsker å snu trenden og gjennomfører et løft for å øke innsamlingsgraden av brukte lyspærer – enten ved at de leveres til en butikk som selger lyspærer eller til avfallsmottak. For å få til dette kreves mer kunnskap, holdningsendringer – og bedre systemer.

Les om lanseringen av kampanjen på
RENAS' nettsider.