www.iorenovasjon.no

Boks på svalberg

Avfallsreduksjon

Avfallsreduksjon er å hindre at avfall oppstår og det å se en nedgang i avfallsmengdene over tid. I mange år har vi ikke sett en avfallsreduksjon i Indre Østfold, men det er mye som tyder på at mengdene stabiliserer seg nå.

Avfallsreduksjon er et tiltak som skal redusere:

  • Mengden avfall, inkludert ombruk av produkter og /eller forlengelse av produkters levetid
  • Negative miljø- og helsefaktorer som følge av genererte avfallsmengder
  • Innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og produkter

Lokale tiltak i våre kommuner:

Coca Cola, Bottles, Glass, Empty, Recycling, Reflection