www.iorenovasjon.no

Collage_kalender_ny

Kalenderen er nå tilgjengelig

Avfallskalender 2019

Avfallskalender for 2019 er nå tilgjengelig på våre nettsider. Vi beklager at det har tatt litt tid, men kalenderen skal gjennom flere ledd og skal i tillegg kvalitetsikres.

Det er mange som laster ned app’en, går på hjemmesiden vår eller facebook for å finne informasjon, og papirkalenderen blir brukt i mye mindre grad. Derfor blir det ikke lenger trykket opp avfallskalendere. Tømmedagene i de forskjellige kommunene er nå tilgjengelig på vår hjemmeside. Det kan bli noen justeringer underveis, så gå gjerne inn og sjekk for å se om det har blitt noen endringer. Dette gjelder spesielt når det er høytidsdager. Nytt i år, er at det er en noe forenklet utgave.

Trykk her for å hente siden vår.

Hvordan får du tilsendt avfallskalenderen?

For mer informasjon ta kontakt med oss på e-post, ring tlf. 69 88 79 50 eller sende oss en melding på app’en Min Renovasjon. De av våre abonnenter som tok kontakt i fjor for å få tilsendt papirutgave, vil automatisk få den forenklede utgaven av avfallskalenderen i år.

 

  

 

 

Skriv ut